MIGOZ

stichting

Welkom


Welkom op de site van Stichting MIGOZ
MIGOZ staat voor Meditatie Inzicht Gezondheid Ouderen en Zorg

Onze stichting is op 15 mei 2001 opgericht door drie personen.
De huidige voorzitter, de heer Bodhi Vartman, is iemand van het eerste uur: een bevlogen man die graag mensen helpt.

DAT is ook de doelstelling van onze stichting:
Mensen -van alle culturen & gezindten- helpen in de breedste zin des woords!

MIGOZ is een stichting zonder winstoogmerk.
De stichting is opgezet teneinde mensen de gelegenheid te geven
in contact te komen met de verschillende meditatie technieken, het onthechten te bevorderen en inzicht te verwerven.
In bewustzijn voor een liefdevoller, gelukkiger en daardoor gezonder leven. 
De nadruk zal liggen op een grote groep mensen, vooral de ouderen en zieken, die door eenzaamheid een welhaast vergeten of weggestopte groep dreigt te vormen.
Juist voor deze groep die het besef heeft, zoals wij allen eens voor een overgang naar een andere dimensie staan, proberen wij de aandacht te vestigen op meditatie, het contact met engelen, gidsen of dierbare overledenen, zodat het persoonlijk lijden en verwerken draaglijker wordt.

Naast lezingen worden er ook talrijke readings, consulten en praktische oefeningen aangeboden met als doel het richten van de aandacht en het verstillen van de geest, alsook het spirituele verborgen gedeelte van de mens te onderzoeken.

Middelen van financiering zijn de kleine eigen bijdragen voor de gegeven readings & consulten en het op verzoek brieven schrijven door middel van automatisch schrift en de persoonlijke sessies. tevens de baten van het uitgeven en verspreiden van boeken, geschriften en bladen.
Daarnaast de donaties, erfenissen en legaten.

Steun daarom onze stichting die zo hard nodig is in onze huidige maatschappij, 
waar zo veel mensen zichzelf verliezen en waar liefde voor elkaar, respect, eerlijkheid, aandacht en mededogen zo hard nodig zijn.
Help ons, uzelf, uw kinderen en kindskinderen aan een leefbare, begripvolle en vooral liefdevolle wereld !!

Stichting MIGOZCorrespondentieadres:
Vitringaweg 51
8071 KB  Nunspeet

E mail:  

Donaties & schenkingen:
Rekeningnummer NL19 ABNA 0448 0470 98


K.v.K nummer 34155902
RSIN nummer 810760502